اکثر کارآفرینان و متخصصان با انگیزه از اهمیت سرمایه‌گذاری روی خودشان آگاه هستند. به عبارت دیگر باید روی خودتان سرمایه‌گذاری کنید تا میزان استقامت‌تان را بهبود داده و مهارت‎های با ارزشی را در طول زمان در خود ایجاد کنید. تاکنون بسیاری از مالکان کسب‎وکار، طرح‎های…