اعتماد به نفس یکی از مهم‌ترین عوامل در زندگی هر فردی است به حدی که در شادی و موفقیت او نیز تاثیرگذار خواهد بود. تا به حال فکر کرده‌اید که اگر اعتماد به نفستان بیشتر بود چه تغییری در زندگی‌تان رخ می‌داد؟ افرادی که به…