با وجود پیشرفت ویروس کرونا و افزایش نرخ بیکاری در دنیا، با این حال بورس بازارهای جهانی روند مثبتی را در سرتاسر جهان تجربه کرده است. نفت و نقره هم در کنار بورس جهانی، روند صعودی را طی کرده‌اند.