در این مقاله، جان رامپتون (John Rampton)، کارآفرین سریالی در رابطه با این که چطور شکست در کسب و کارش موجب بهبود مهارت‌های مدیریتی او شده، سخن می‌گوید. هنگام شکست در کسب و کار چیزهای زیادی برای یادگیری هست. هرچند شکست خوردن تجربه مخربی است….