خودباوری برای برخی‌ها، در راس هرم موفقیت قرار دارد. یکی از این افراد، بازیکن و مربی موفق بسکتبال به نام جان وودن (John Robert Wooden ملقب به جادوگر وست‌وود) است. او می‌گوید: «احترام بدون ترس، ممکن است نتیجه با استعداد بودن و نگهداری تمام چیزها در جایگاه درست آن‌ها باشد.» این عقیده او، بازتاب یکی از سخنان مورد علاقه جان وودن است.

ناتوانی در ایجاد آمادگی، آمادگی برای شکست است.

جان وودن

او بر این باور بود که خودباوری، بخشی ضروری برای موفقیت است. او اعتقاد داشت که اگر شما به خود باور نداشته باشید، نمی‌توانید انتظار داشته باشید که دیگران نیز به شما باور داشته باشند.

چگونه این خودباوری به دست می‌آید؟

زمانی که از او پرسیده شد یک شخص چطور می‌تواند به چنین شخصیتی دست پیدا کند، او پاسخ این سوال را به چگونگی به دست آوردن ثبات و توازن تشبیه کرد. او در این مورد گفت:

آیا آسان است؟ اصلا! خیلی خیلی سخت است. چطور می‌توانیم آن را به دست بیاوریم؟ با کوشا و با ثبات بودن؛ مشتاق بودن؛ دوستانه بودن؛ شریک و وفادار بودن؛ با تنظیم و نگهداری خود کنترلی؛ با هوشیار بودن و سرزنده بودن و رعایت همه جانبه‌ی چیزهایی که در اطراف ما و برای ما شکل می‌گیرد؛ با گمراه نشدن در تونل دراز و تاریک رو به آینده؛ با ابتکار عمل و بدون ترس از شکست.

این که قبول کنیم و متوجه شویم که ما هیچ کدام کامل و بی‌نقص نیستیم و در هر راهی شکست وجود دارد؛ با مصمم و ماندگار ماندن در رسیدن به اهداف واقعی که برای خود تعیین کرده‌ایم؛ مشروط به شرایط اخلاقی، ذهنی، روانی و فیزیکی بودن؛ با یادگیری هر چه بیشتر توانایی‌ها؛ با دانستن این که دقیقا چه کاری می‌کنیم و مقصد کجا است؛ با قادر بودن به انجام آن و البته انجام دادن آن بدون تاخیر و در نهایت با توجه و ملاحضه دیگران. این‌ها شرایط بنیادی برای رسیدن به ثبات و خودباوری واقعی و دائمی است.

جان وودن

شاید برای شما جالب باشد که بدانید در کتاب جان وودن به نام Practical Modern Basketball، او اصلا به خودباوری و ثبات به عنوان صفات و ویژگی‌های مطلوب شخصیتی یک مربی یا یک دستیار مربی اشاره نمی‌کند. این موضوع به این معنا نیست که او فکر نمی‌کند این موارد بخش مهمی از رهبر بودن هستند، بر عکس، او این موارد را ضروری و واجب می‌داند.

خودباوری

اعتماد به نفس بدون داشتن جرات بی‌فایده است

اما جان وودن اعتقاد داشت ثبات و اعتماد به نفس تنها می‌توانند به عنوان مواردی جانبی در بخشی از هرم موفقیت قرار بگیرند که در شالوده آن‌ها مواردی که بالا ذکر شد وجود داشته باشد. به نوعی دیگر، ثبات و خودباوری در خلا به خودی خود وجود ندارند و نمی‌توانند بدون تکیه‌گاه در جای خود باقی بمانند، بلکه نیاز به پایه و اساس دارند. خودباوری بدون داشتن یک شالوده مستحکم، چیزی جز غرور و تکبر پوچ و ساده نیست. جان وودن همیشه به بازیکنان خود هشدار می‌داد که برای همه حریفان احترامی بدون وجود ترس قائل شوید و اعتماد به نفسی به دور از هر گونه گستاخی داشته باشید.

جان وودن صریحا مشخص کرد که سطح خودباوری او هیچ ارتباطی به این که رقیب او چه تیم‌هایی هستند نداشت. اعتماد به نفس او، نتیجه آگاهی از این که چه کارهایی در چارچوب توانایی‌های خود برای آماده شدن و داشتن بالاترین سطح عملکرد در برابر حریفان است. نه تنها با داشتن توجه و احترام به توانایی‌ها و دانش خود در مورد بسکتبال، بلکه در مورد شخصیت خود نیز آگاه بود.

جان وودن همچنین در مورد تله‌های خودباوری غلط یا به دست نیاورده شده، هشدار داد. این نوع از اعتماد به نفس به ما گمان و خودبینی غلطی می‌دهد که موفقیتی که به به خودی خود بدون تلاش فراوان و آمادگی به دست آمده، در آینده هم رخ خواهد. او بسیار علاقه‌مند بود که بگوید:

زمانی که موفقیت شما را مجذوب و تسخیر خود کند، آنگاه است که با شکست رو به رو خواهید شد.

جان وودن