تگ که معنی فارسی آن برچسب می شود یکی از مواردی است که کاربرد بسیار زیادی در HTML دارد. می‌توان گفت که تقریبا هر ساختاری که در صفحات وب طراحی شده توسط HTML، مشاهده می‌کنید بر پایه این تگ ها است. یکی از این تگ…