صنعت تبلیغات هواپیمایی، این روزها به‌دلیل تعطیلاتی که ویروس کرونا به‌همراه داشته، با کاهش تقریبا ۱۰۰ درصدی مواجه شده است.

طبق آخرین داده‌های شرکت تحلیل و بررسی Learnbonds، صنعت تبلیغات هواپیمایی در پانزدهمین هفته از سال ۲۰۲۰، به‌نسبت مشابه سال ۲۰۱۹، کاهش ۹۹ درصدی داشته است. با استارتاپت همراه باشید.

تا پانزدهمین هفته از سال ۲۰۱۹، تعداد ۴/۵ میلیون تبلیغات هواپیمایی از سوی تبلیغ‌کنندگان خریداری شده است. اما حالا در همین مدت مشابه در سال ۲۰۲۰، این مقدار به رقم ۱/۴ میلیون تبلیغ رسیده است.

در هفته اول سال ۲۰۱۹، به‌طور دقیق ۱۶۶٫۷۴۷ تبلیغ خریداری شد که در همین مدت مشابه در سال ۲۰۲۰، این رقم به ۱۲۷٫۸۱۵ میلیون تبلیغ کاهش پیدا کرده است. در هفته دوم سال ۲۰۱۹، به‌طور دقیق ۳۳۱٫۵۸۳ تبلیغ داشتیم که این رقم در سال ۲۰۲۰، به رقم ۱۶۶٫۴۸۹ کاهش پیدا کرده است. حالا پس از گذشت این مدت، صنعت هواپیمایی به تاریک‌ترین وضعیت خود رسیده و کاهش ۹۹ درصدی تبلیغات را شاهد هستیم.

اولین کاهش تبلیغات هوایی زمانی به چشم آمد که ویروس کرونا، کشورهای دنیا را تعطیل کرد و باعث شد تا آن‌ها مرزهای هوایی و زمینی خود را ببندند. به‌این‌ترتیب، سفرهای هوایی، ممنوع یا به‌شدت محدود شدند.

با توجه به این گزارش، به‌نظر می‌رسد که اگر شرایط هوایی و مسدودبودن سفرها به این شکل ادامه پیدا کند؛ وضعیت تبلیغات هواپیمایی همچنان در سه ماه دوم سال ۲۰۲۰، همچنان شکل سوت‌وکور خواهد بود.