زمان مهم‌ترین و ارزشمندترین چیزی است که در اخیتار داریم. به همین دلیل مدیریت آن باید اولویت ابتدایی هر فردی در زندگی باشد. در ادامه با استارتاپت همراه باشید تا با یک اینفوگرافی، تکنیک های مدیریت زمان موثر و کاربردی را بخوانید.

تکنیک های مدیریت زمان چیست؟

اگر در طول روز باید وظایف بسیاری را به انجام برسانید، باید حتما با چند تکنیک مدیریت زمان آشنا باشید. این تکنیک ها به شما کمک می‌کنند زمان خود را به بهترین نحو مدیریت کنید تا بتوانید وظایف خود را به موقع و به بهترین نحو انجام دهید. مهم‌ترین تکنیک های مدیریت زمان طبق اینفوگرافی به شرح زیر هستند:

  • برنامه‌ریزی
  • پاکسازی
  • اولویت‌بندی
  • تاثیرگذاری
  • تمرکز
  • تمام کردن کارها
  • به تعویق نینداختن کارها
  • نظم داشتن

حال با مطالعه اینفوگرافی زیر می‌توانید بیشتر با این تکنیک‌ها آشنا شوید:

تکنیک های مدیریت زمان